Welkom op de site van Gem. Zang Ver. "Doetinchem Oost "

Ons koor is opgericht in 1935 in cafe "Kemenade " als G.Z.V. " Oosseld ".
Zoals de consul van de Koninklijke zangersbond zei bij ons 75 jarig bestaan, "de beste zangers komen altijd uit de kroeg".
In 1991 werd de naam gewijzigd in G.Z.V. "Doetinchem Oost ".
Ons koor heeft ongeveer 25 leden, en staat sinds 1989 onder de bezielende leiding van dirigent/pianist Jan Schatorjé.
Ons koor is een recreatief / gezellig koor maar wil bij optredens wel goed tevoorschijn komen, dus er wordt stevig ingestudeerd.
Ons repertoire is gevarieerd van kerkmuziek, licht klassiek, musical tot moderne muziek. Altijd zo actueel mogelijk.
Ons streven is elk jaar een concert ( samen met andere verenigingen ) en regelmatig optredens in diverse verzorgingstehuizen in de regio te verzorgen.
Zoals ieder koor kunnen wij ook nog leden gebruiken, sopranen, alten, maar in het bijzonder bassen en tenoren.
Onze oefenavond is op dinsdagavond, 20.00 - 22.00 uur bij de Duivenvereniging aan de Badweg 17 in Doetinchem.
Kom deze avond eens vrijblijvend bezoeken.
Nadere bijzonderheden verder op deze site.

Namens het bestuur,
Wilma van Dijk - voorzitter.

Wilma van Dijk